Repozytorium UR

Browsing Polish Journal for Sustainable Development T. 21 cz. 1 (2017) by Title

DSpace Repository

Browsing Polish Journal for Sustainable Development T. 21 cz. 1 (2017) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Masłoń, Adam (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2017)
  Znajomość jakości i ilości ścieków dopływających do komunalnej oczyszczalni jest niezastąpiona do opracowania szczegółowych bilansów, wykorzystywanych podczas przygotowywania projektów technologicznych budowanej, modernizowanej ...
 • Lowe, Christopher Nathan; Butt, Kevin Richard; Cheynier, Kevin (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2017)
  Biomonitoring in soil systems presents difficulties in retrieval and differentiation of test organisms from local populations. The aim of this study was to develop a simple method of in situ containment and efficient ...
 • Żurek, Natalia; Bilek, Maciej; Wójcik-Jackowski, Sebastian (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2017)
  Studnie kopane, klasyfikowane obecnie jako tzw. „prywatne” ujęcia wody pitnej, przez wieki stanowiły nieodłączny element polskiego krajobrazu. Specyfika tych źródeł wody polega m.in. na dużej podatności na zanieczyszczenia, ...
 • Raszka, Beata; Kasprzak, Krzysztof (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2017)
  Podstawowe znaczenie dla istnienia i ochrony parków krajobrazowych ma specyfika ich przestrzeni. Wynika ona nie tylko z fizjonomii krajobrazu i zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej, ale także z wartości zasobów ...
 • Jęczmyk, Anna; Kasprzak, Krzysztof (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2017)
  Podstawową i niezbywalną funkcją rolnictwa jest produkcja żywności, ale poza tym gospodarstwa rolne generują także liczne dobra i usługi innego typu. Z rolnictwem i obszarami wiejskimi jest związana turystyka kulinarna, ...
 • Lewicka-Chomont, Aneta (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2017)
  Zmiany klimatu wywierają bezpośredni wpływ na zdrowie i funkcjonowanie człowieka oraz na rozwój wielu chorób, w tym gałki ocznej. Jest to ściśle związane z nadmierną emisją szkodliwych substancji chemicznych do środowiska ...
 • Kasprzak, Krzysztof (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2017)
  W przeciwieństwie do formalnej edukacji szkolnej a zwłaszcza akademickiej - uznającej w naszym kraju cele edukacji ekologicznej, zwłaszcza popularyzowanie - za działalność niejako gorszego rodzaju - edukacja nieformalna ...
 • Tanona, Magdalena; Czarnota, Paweł; Ortyl, Bernadetta (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2017)
  Ocenie poddano zanieczyszczenie atmosferyczne miasta Rzeszowa pierwiastkami chemicznymi S, N, Cr, Ni, Cu, Zn, Cd i Pb, jako wypadkowej poziomu ich kumulacji w transplantowanych plechach porostu Hypogymnia physodes (L.) ...
 • Ptak, Mariusz (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2017)
  W pracy przedstawiono długookresowe zmiany temperatury wody i warunków zlodzenia rzeki Ner położonej w centralnej Polsce. Stwierdzono, że w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat nastąpił znaczny wzrost temperatury wody, który ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje