Repozytorium UR

„Walka romantyków z klasykami”, czyli o dziejach pewnej metafory historycznoliterackiej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Stanisz, Marek
dc.date.accessioned 2018-01-19T10:22:23Z
dc.date.available 2018-01-19T10:22:23Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Stanisz Marek, „Walka romantyków z klasykami”, czyli o dziejach pewnej metafory historycznoliterackiej, [w:] Między biografią, literaturą i legendą, pod red. Marka Stanisza i Kazimierza Maciąga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 9-40. pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-510-8
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3279
dc.description.abstract Artykuł prezentuje dzieje metafory "walki romantyków z klasykami" w romantycznej krytyce literackiej oraz w późniejszej refleksji o literaturze. Na tle historii tej metafory autor omawia także inne konceptualizacje sporów przełomu romantycznego: obecne w romantycznej krytyce literackiej (metafory sporu, szkół literackich, drogi, przestrzeni wymagającej zagospodarowania, ładu i nieporządku politycznego, kłótni na Parnasie, uwięzienia i wyzwolenia oraz snu i przebudzenia), jak i we współczesnej historii literatury (metafory sporów o poezję, konfrontacji "pokoleń literackich", "idei programowych" romantyzmu, przełomu romantycznego). Autor dowodzi, że w I połowie XIX wieku metaforyka używana na określenie oświeceniowo-romantycznych sporów nie była ustabilizowana - konfrontacyjny typ wyobraźni krytycznej był właściwy głównie dla polemistów o wyraźnie opozycyjnych poglądach estetycznych, a krytycy nastawieni bardziej ugodowo posługiwali się łagodniejszymi formułami. Popularność metafor używanych w dobie romantyzmu była też zależna od etapu, na którym znajdowała się ówczesna debata literacka. Z kolei współczesna historia literatury korzysta wprawdzie z romantycznych konceptualizacji, ale proponuje także inne - zwykle niebatalistyczne - formuły ukazujące istotę ówczesnych polemik literackich. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.subject walka romantyków z klasykami pl_PL.UTF-8
dc.subject przełom romantyczny pl_PL.UTF-8
dc.subject metafora pl_PL.UTF-8
dc.subject romantyczna krytyka literacka pl_PL.UTF-8
dc.title „Walka romantyków z klasykami”, czyli o dziejach pewnej metafory historycznoliterackiej pl_PL.UTF-8
dc.type bookPart pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje