Repozytorium UR

Konferencja naukowa „Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Pasterski, Janusz
dc.date.accessioned 2018-01-12T13:35:47Z
dc.date.available 2018-01-12T13:35:47Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Tematy i Konteksty 7(12) 2017, s. 557–560 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2299-8365
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3276
dc.description.abstract This outline is a report from the Polish Scientific Conference „Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy („We are everywhene and nowhere”. Literary, trnaslating, critical and scientific output of Andrzej Busza) which took place in Rzeszow on 3-4 November 2016. The aim of the conference was reflection on the literary but also translating, critical and scientific output of Andrzej Busza, an emigrant Polish poet connected with the London group “Continents”, a retired English professor at the University of British Columbia in Vancouver, an expert in the output of Joseph Conrad, residing for many years in Canada. Among the topics discussed by the researchers there were, among others, issues of literary tradition, individual poetic style, problems and autobiography. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject conference pl_PL.UTF-8
dc.subject emigration pl_PL.UTF-8
dc.subject Andrzej Busza pl_PL.UTF-8
dc.subject reception pl_PL.UTF-8
dc.subject konferencja pl_PL.UTF-8
dc.subject emigracja pl_PL.UTF-8
dc.subject recepcja pl_PL.UTF-8
dc.title Konferencja naukowa „Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Scientific conferenc „Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy („We are everywhere and nowhere”. Literary, trnaslating, critical and scientific output of Andrzej Busza) pl_PL.UTF-8
dc.type report pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/tik.2017.42


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje