Repozytorium UR

Opóźniony rozwój mowy na tle skrajnego wcześniactwa – studium przypadku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Marczykowska, Izabela
dc.contributor.author Koczaja-Styka, Wioletta
dc.date.accessioned 2017-12-28T09:51:49Z
dc.date.available 2017-12-28T09:51:49Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi, s. 164–181 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-478-9
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3215
dc.description.abstract Artykuł przedstawia studium dziecka urodzonego w 27. tygodniu ciąży. Wcześniactwo jest w przypadku rozwoju mowy tematem nowym, bowiem postęp medycyny stanowi o coraz liczniejszym występowaniu takich urodzeń. Opisano tu przypadek dziecka, którego rozwój prenatalny został zahamowany, a wcześniejsze przyjście na świat miało znaczący wpływ na tempo rozwoju i poziom przyswajania języka. Proponowane w artykule założenia terapeutyczne mogą stanowić źródło inspiracji dla logopedów pracujących z takimi pacjentami. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This paper presents a case study of a child born in the 27th week of pregnancy. Prematurity is a new subject in speech development, because progress of medicine led to more such births. The paper shows the case of a child whose prenatal development was stopped, and his premature birth affected his pace of development and ability to learn a language significantly. The proposed here therapeutic assumptions may be a source of inspiration for speech therapists working with such patients. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject wcześniactwo pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwój mowy pl_PL.UTF-8
dc.subject wczesna terapia pl_PL.UTF-8
dc.subject prematurity pl_PL.UTF-8
dc.subject development of speech pl_PL.UTF-8
dc.subject early therapy pl_PL.UTF-8
dc.title Opóźniony rozwój mowy na tle skrajnego wcześniactwa – studium przypadku pl_PL.UTF-8
dc.type bookPart pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/978-83-7996-478-9_13


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje