Repozytorium UR

Wspomaganie rozwoju mowy małych dzieci z wadą słuchu – zajęcia logorytmiczne

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wasińska-Zdżalik, Ewa
dc.date.accessioned 2017-12-28T09:22:37Z
dc.date.available 2017-12-28T09:22:37Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi, s. 117–134 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-478-9
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3212
dc.description.abstract W artykule przedstawione zostaną doświadczenia własne związane z prowadzeniem zajęć logorytmiki oraz wstępna analiza wspomagania rozwoju percepcji słuchowej, mowy, komunikatywności i muzykalności dwuletnich dzieci z ubytkiem słuchu uczestniczących w tego rodzaju zajęciach. Przez dziesięć miesięcy dziesięcioro dzieci uczestniczyło w specjalnie przygotowanym programie zajęć, bogatym w ćwiczenia wspomagające rozwój wymienionych sfer rozwoju. Badania dały odpowiedź na pytanie, które ze sfer rozwijają się najbardziej intensywnie. Potwierdziły też, że logorytmika jest efektywną metodą pracy z dziećmi niesłyszącymi i pomaga przygotować je do zajęć w przedszkolu i szkole. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This paper presents its author’s own experience connected with running rhythmic speech classes and an initial analysis of supporting development of hearing perception, speech, communicativeness and musicality of children of the age of two with hearing impairment participating in exercises of that type. For 10 months ten children participated in a specially prepared programme with a lot of exercises supporting development of the mentioned above areas. The research answered the question which of the areas develop most intensively. It also confirmed that rhythmic speech therapy is an effective method of work with children with impaired hearing and helps to prepare them for kindergarten and school activities. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject logorytmika pl_PL.UTF-8
dc.subject dziecko z ubytkiem słuchu pl_PL.UTF-8
dc.subject terapia pl_PL.UTF-8
dc.subject rhythmic speech therapy pl_PL.UTF-8
dc.subject a child with hearing impairment pl_PL.UTF-8
dc.subject therapy pl_PL.UTF-8
dc.title Wspomaganie rozwoju mowy małych dzieci z wadą słuchu – zajęcia logorytmiczne pl_PL.UTF-8
dc.type bookPart pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/978-83-7996-478-9_10


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje