Repozytorium UR

Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci z dysleksją rozwojową – wybrane aspekty

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Półtorak, Małgorzata
dc.date.accessioned 2017-12-27T08:17:37Z
dc.date.available 2017-12-27T08:17:37Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi, s. 68–78 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-478-9
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3205
dc.description.abstract Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową w kluczowych – pozapoznawczych – obszarach, a więc głównie w zakresie psychologicznym oraz społecznym. Najczęściej w analizach problematyki dysleksji autorzy kładą główny nacisk na ukazanie sposobów jej rozumienia, symptomatologii, etiologii i patomechanizmów tego zaburzenia. Nieco mniej uwagi – choć nie brakuje i takich opracowań – poświęcają konsekwencjom doświadczania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Tymczasem skutki dysleksji są równie ważne jak szkolne i poznawcze umiejętności uczniów i dotyczą szeregu istotnych w życiu każdego człowieka obszarów: osobowości, motywacji, emocji, kompetencji społecznych, przystosowania oraz zaburzeń w tym zakresie. Zagadnienia te zostaną syntetycznie omówione przez autorkę. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The main aim of this article is to present character of functioning of the children and adolescents with developmental dyslexia in key, unempirical areas which are mainly psychological and social areas. In the analysis of dyslexia authors usually highlight methods of its understanding, its symptoms, aetiology and dyslexia’s mechanisms. Less attention is paid to consequences of specific reading and writing difficulties, however, study of this issue is also available. Consequences of dyslexia are as important as educational and empirical skills of the students and relate to crucial areas of everyone’s life like personality, motivation, emotions, social competences, ability to adjust and dysfunction connected with it. All of those issues has been discussed synthetically by the author. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject dysleksja rozwojowa pl_PL.UTF-8
dc.subject psychologiczne i społeczne funkcjonowanie uczniów z dysleksją pl_PL.UTF-8
dc.subject developmental dyslexia pl_PL.UTF-8
dc.subject psychological and social functioning of dyslexic students pl_PL.UTF-8
dc.title Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci z dysleksją rozwojową – wybrane aspekty pl_PL.UTF-8
dc.type bookPart pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/978-83-7996-478-9_6


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje