Repozytorium UR

Коммуникативная потребность в обучении диалогической речи

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Dźwierzyńska, Ewa
dc.date.accessioned 2017-11-22T10:05:40Z
dc.date.available 2017-11-22T10:05:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka, t. 9/2017, s. 128–135 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1643-0506
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3174
dc.description.abstract Some difficulties with dialogue communication have been revealed. The author underlines the importance of such factors necessary in assimilating correct dialogue speech habits as individual communicative needs, the possibility of their realisation and their influence on high level motivation maintenance. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso rus pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject диалогическая речь pl_PL.UTF-8
dc.subject коммуникативная задача pl_PL.UTF-8
dc.subject речевая ситуация pl_PL.UTF-8
dc.subject речевое поведение pl_PL.UTF-8
dc.subject навык pl_PL.UTF-8
dc.subject dialogue speech pl_PL.UTF-8
dc.subject communicative task pl_PL.UTF-8
dc.subject communicative situation pl_PL.UTF-8
dc.subject communicative needs pl_PL.UTF-8
dc.subject habit pl_PL.UTF-8
dc.title Коммуникативная потребность в обучении диалогической речи pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurglotto.2017.9.13
dc.identifier.eissn 2084-4816


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje