Repozytorium UR

Русские переводные соответствия польских обращений, выраженных терминами родства

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Rudyk, Anna
dc.date.accessioned 2017-11-22T09:02:39Z
dc.date.available 2017-11-22T09:02:39Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka, t. 9/2017, s. 64–72 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1643-0506
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3167
dc.description.abstract The article shows the Russian equivalents of the Polish forms of address expressed by the relationship words extracted from the contemporary Polish prose and its translation into Russian. Taking into account the gathered material it can be concluded that the relationship words usually have the form of the vocative case, which is replaced by the nominative case in Russian. The majority of the compiled examples constitute the diminutive forms, conveying speaker’s positive attitude towards the recipient of their utterance. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso rus pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject термины родства pl_PL.UTF-8
dc.subject обращение pl_PL.UTF-8
dc.subject русский язык pl_PL.UTF-8
dc.subject польский язык pl_PL.UTF-8
dc.subject relationship words pl_PL.UTF-8
dc.subject addressative forms pl_PL.UTF-8
dc.subject Polish pl_PL.UTF-8
dc.subject Russian pl_PL.UTF-8
dc.title Русские переводные соответствия польских обращений, выраженных терминами родства pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurglotto.2017.9.6
dc.identifier.eissn 2084-4816


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje