Repozytorium UR

Nowoczesne rozwiązania informatyczne w elektrotechnice i elektronice

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ptak, Paweł
dc.contributor.author Prauzner, Tomasz
dc.date.accessioned 2017-11-13T13:54:22Z
dc.date.available 2017-11-13T13:54:22Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 295–300 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3155
dc.description.abstract W artykule opisano możliwości zastosowania pakietów programowych Dasylab i LabView w nauczaniu przedmiotów technicznych. Pakiety te umożliwiają wytworzenie symulowanych sygnałów, a następnie ich obróbkę i kondycjonowanie w celu dalszego przetwarzania. Opisano zjawisko akwizycji sygnałów oraz przedstawiono środowisko programowe Dasylab i Labview. Przykładowe aplikacje stworzone przy użyciu opisanych pakietów programowych zostały zaprezentowane w drugiej części artykułu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This paper describes applicability of software packages Dasylab and LabView for teaching technical subjects. These packages allow generation of the simulated signals from sensors and follow their processing and conditioning for further processing. Described the phenomenon of signal acquisition and presents a programming environment DasyLab and LabView. Sample applications design edusing these software packages are presented in the second part of article. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject akwizycja sygnałów pl_PL.UTF-8
dc.subject pakiety programowe pl_PL.UTF-8
dc.subject signal acquisition pl_PL.UTF-8
dc.subject software packages pl_PL.UTF-8
dc.title Nowoczesne rozwiązania informatyczne w elektrotechnice i elektronice pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Modern it Solutions in Electrical Engineering and Electronics pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.3.42
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje