Repozytorium UR

Zaniedbana algebra a nauczanie informatyki

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Piecuch, Aleksander
dc.date.accessioned 2017-11-13T13:48:34Z
dc.date.available 2017-11-13T13:48:34Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 288–294 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3154
dc.description.abstract Artykuł podejmuje próbę zwrócenia uwagi na zagadnienia związane z nauczaniem logiki w ramach przedmiotu informatyka. Jeszcze początkiem lat 80. XX w. była ona obecna w programach nauczania. W świetle zapowiadanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reform związanych z kształceniem informatycznym zagadnienia logiki nabierają szczególnego znaczenia. Nauczanie programowania sprofilowanego na np. programowanie robotów, względnie innych platform programowalnych, bez znajomości algebry Boole‟a nie będzie dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia kompetencji uczniów. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article attempts to draw attention to issues related to the teaching of logic within the subject of computer science. Even in the early 1980s, it was present in the curriculum. In light of the IT reforms announced by MEN, logic issues are of particular importance. Teaching programming such as programming robots or other programming platforms without the knowledge of Boole algebra will not be a good solution for students competence. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject logika pl_PL.UTF-8
dc.subject algebra Boole‟a pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczanie informatyki pl_PL.UTF-8
dc.subject programowanie pl_PL.UTF-8
dc.subject logic pl_PL.UTF-8
dc.subject Boolean algebra pl_PL.UTF-8
dc.subject informatics teaching pl_PL.UTF-8
dc.subject programming pl_PL.UTF-8
dc.title Zaniedbana algebra a nauczanie informatyki pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Neglected Algebra and Informatics Teaching pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.3.41
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje