Repozytorium UR

Edukacja w zakresie metod i środków ochrony tożsamości w sieci

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nycz, Mariusz
dc.contributor.author Gerka, Alicja
dc.contributor.author Hajder, Mirosław
dc.date.accessioned 2017-11-13T13:15:10Z
dc.date.available 2017-11-13T13:15:10Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 261–266 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3150
dc.description.abstract W opracowaniu przedstawiono problematykę ochrony tożsamości oraz metody i środki zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. Autorzy zwracają uwagę na fakt, iż odpowiednia edukacja w zakresie ochrony tożsamości jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników sieci. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper presents the issues of identity protection as well as methods and means of ensuring user safety. The authors point out that providing an adequate education in the area of identity protection is crucial to ensure the safety of network users. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject ochrona tożsamości pl_PL.UTF-8
dc.subject kradzież tożsamości pl_PL.UTF-8
dc.subject cyberbezpieczeństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject identity protection pl_PL.UTF-8
dc.subject identity theft pl_PL.UTF-8
dc.subject cybersecurity pl_PL.UTF-8
dc.title Edukacja w zakresie metod i środków ochrony tożsamości w sieci pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Education in the Field of Methods and Means of Network Identity Protection pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.3.37
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje