Repozytorium UR

Społeczna rola mediów w szkole

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pieniążek, Marlena
dc.date.accessioned 2017-11-13T12:50:27Z
dc.date.available 2017-11-13T12:50:27Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 239–244 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3146
dc.description.abstract Dzięki rewolucji cyfrowej świat, który znamy, zmienia się w niewyobrażalnym tempie. To, co 10 lat temu uważaliśmy za szczyt nowych technologii, dzisiaj odchodzi w zapomnienie zastępowane czymś jeszcze nowocześniejszym. Szkoły coraz częściej są bardzo dobrze zaopatrzone w nowe technologie, tablety dla uczniów, tablice interaktywne dla nauczycieli, internet bezprzewodowy na szkolnych i uniwersyteckich korytarzach staje się normą. Media towarzyszą uczniom i nauczycielom zarówno jako środki dydaktyczne, jak i urządzenia prywatne. Jednocześnie badacze wciąż zwracają uwagę na szczególne znaczenie zaangażowania społecznego i przygotowania młodzieży do funkcjonowania w społeczeństwie. Pedagogika medialna staje się niezbędna w procesie wyposażania uczniów i nauczycieli w kompetencje medialne, aby nowe technologie stały się narzędziem do budowania świadomego społeczeństwa. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Thanks to the digital revolution, the world we know changes in Unimaginable tempo. This is what we thought 10 years ago to be the new peak Technology, today goes into oblivion replaced by something else more modern. Schools are increasingly well stocked with New technologies, tablets for students, interactive whiteboards for Teachers, Wireless Internet at school and university Corridors become the norm. The media accompanies students and teachers Both as teaching aids and as private devices. At the same time, researchers are still paying special attention Social involvement and youth preparation for functioning in society. Media pedagogy becomes indispensable in the process Equip students and teachers with media competence to make new ones Technologies have become a tool for building conscious society. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject media pl_PL.UTF-8
dc.subject pedagogika medialna pl_PL.UTF-8
dc.subject środki dydaktyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject uspołecznienie pl_PL.UTF-8
dc.subject media pedagogy pl_PL.UTF-8
dc.subject didactics pl_PL.UTF-8
dc.subject socialization pl_PL.UTF-8
dc.title Społeczna rola mediów w szkole pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Social Role of the Media at School pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.3.33
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje