Repozytorium UR

Nauczyciel w „budzącej się szkole”

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Musiał, Emilia
dc.date.accessioned 2017-11-13T11:24:49Z
dc.date.available 2017-11-13T11:24:49Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 198–204 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3141
dc.description.abstract Dziś szkoła jako najważniejsze miejsce w społeczeństwie musi wybrać drogę w kierunku nowej kultury kształcenia. Dlatego warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób „obudzić” w uczniach chęć do nauki, ale także „obudzić” dla przyszłości nauczyciela, który winien uczyć tak, aby nie przeszkadzać dziecku w odkrywaniu świata i nie zabijać jego naturalnej ciekawości, ale ją stymulować, podtrzymywać i dostarczać nowych bodźców. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Today the school as the most important place in society must choose the path towards a new culture of education. Therefore, it is important to question how to „wake up” in the students the desire to learn, but also to „wake up” for the future of the teacher who must teach so as not to disturb the child to discover the world and not to kill his natural curiosity, but it stimulate, sustain and deliver new motivators. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject budząca się szkoła pl_PL.UTF-8
dc.subject budzący się nauczyciel pl_PL.UTF-8
dc.subject kultura uczenia się pl_PL.UTF-8
dc.subject kultura kształcenia pl_PL.UTF-8
dc.subject turkusowa organizacja pl_PL.UTF-8
dc.subject waking up school pl_PL.UTF-8
dc.subject waking up teacher pl_PL.UTF-8
dc.subject learning culture pl_PL.UTF-8
dc.subject education culture pl_PL.UTF-8
dc.subject turquoise organization pl_PL.UTF-8
dc.title Nauczyciel w „budzącej się szkole” pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Teacher in „Waking up School” pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.3.28
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje