Repozytorium UR

Noosfera jako podstawa systemu kształcenia zawodowego przyszłych nauczycieli na Ukrainie i w Polsce w społeczeństwie informacyjnym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Andruszkiewicz, Fabian
dc.contributor.author Chyżna, Olga
dc.date.accessioned 2017-11-13T11:14:05Z
dc.date.available 2017-11-13T11:14:05Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 186–191 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3139
dc.description.abstract W artykule analizuje się rozwój systemu kształcenia zawodowego przyszłych nauczycieli w obrębie noosferogenezy. Uzasadniono znaczenie orientacji noosferycznej systemu kształcenia zawodowego polegającej na formowaniu świadomości noosferycznej opartej na światopoglądzie noosferycznym. Złożona i wymagająca rola zawodu nauczycielskiego wymaga specyficznych umiejętności i predyspozycji, jakie musi posiadać współczesny nauczyciel, aby móc pracować w odpowiedzialny i godny sposób. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Shaping a society, in the modern world, requires from the teachers making more effort in the process of teaching and upbringing, as the dynamic development of civilization and the changes taking place in the modern society need different educational and educative look at the modern society than in previous years. Difficult and responsible role that teachers take requires from them special skills and predispositions, that should have every modern teacher to be able to work in such a responsible profession of public trust. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject nauczyciel pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject osobowość pl_PL.UTF-8
dc.subject światopogląd noosferyczny pl_PL.UTF-8
dc.subject informatyzacja pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher pl_PL.UTF-8
dc.subject society pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject personality pl_PL.UTF-8
dc.subject upbringing pl_PL.UTF-8
dc.subject noospherogenesis pl_PL.UTF-8
dc.subject informatization pl_PL.UTF-8
dc.title Noosfera jako podstawa systemu kształcenia zawodowego przyszłych nauczycieli na Ukrainie i w Polsce w społeczeństwie informacyjnym pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Noosphere as the Basis of the Vocational Training System for Future Teachers in Ukraine and Poland in the Information Society pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.3.26
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje