Repozytorium UR

Percepcja czasu przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w świecie nowych technologii

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Samujło, Bronisław Andrzej
dc.contributor.author Samujło, Małgorzata Agnieszka
dc.date.accessioned 2017-11-13T10:23:04Z
dc.date.available 2017-11-13T10:23:04Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 163–169 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3136
dc.description.abstract Umiejętne zarządzanie swoim czasem nabiera szczególnego znaczenia we współczesnym świecie. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii przez nauczycieli w pracy zawodowej oraz badania nad subiektywną percepcją czasu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Skillful management of your time is of particular importance in the modern world. The article presents the possibilities of using modern technologies by teachers in professional work and research on subjective perception of time. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject nauczyciel pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczanie pl_PL.UTF-8
dc.subject percepcja czasu pl_PL.UTF-8
dc.subject nowe technologie pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher pl_PL.UTF-8
dc.subject teaching pl_PL.UTF-8
dc.subject perception of time pl_PL.UTF-8
dc.subject new technologies pl_PL.UTF-8
dc.title Percepcja czasu przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w świecie nowych technologii pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Perception of Time by Professional Teachers in the Word of New Technologies pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.3.23
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje