Repozytorium UR

Interpersonalne kontakty nauczycieli z rodzicami w dobie dziennika elektronicznego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zielińska, Monika
dc.date.accessioned 2017-11-13T10:12:38Z
dc.date.available 2017-11-13T10:12:38Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 157–162 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3135
dc.description.abstract Szybki, wypełniony zmiennością oraz napędzany produkcją świat oferuje współczesnym rodzicom i nauczycielom nowy sposób komunikacji – przy użyciu dziennika elektronicznego. Artykuł ukazuje pozytywne aspekty wykorzystania dziennika elektronicznego, podkreśla jednak zasadność podtrzymywania osobistych kontaktów nauczycieli z rodzicami. Wyjątkowości bezpośrednich relacji nie da się bowiem zastąpić żadnymi innymi, a dziennik elektroniczny można uznać jedynie za formę wspierającą proces edukacji. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Quick, production-driven and filled with variability world offers new mean of communication between teachers and parents – electronic school diary. The article show positive aspects of use of this type of school diary, but also highlights the need of maintaining personal contacts between teachers and parents. Uniqueness of direct relations cannot be replaced by any other and electronic school diary has to perceived as a supporting form of the process of education. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject komunikacja pl_PL.UTF-8
dc.subject dziennik elektroniczny pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczyciele pl_PL.UTF-8
dc.subject rodzice pl_PL.UTF-8
dc.subject communication pl_PL.UTF-8
dc.subject electronic school diary pl_PL.UTF-8
dc.subject teachers pl_PL.UTF-8
dc.subject parents pl_PL.UTF-8
dc.title Interpersonalne kontakty nauczycieli z rodzicami w dobie dziennika elektronicznego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Interpersonal Teacher – Parent Relations in the Age of Electronic School Diary pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.3.22
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje