Repozytorium UR

Elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nowak, Janusz
dc.date.accessioned 2017-11-13T09:35:42Z
dc.date.available 2017-11-13T09:35:42Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 135–142 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3132
dc.description.abstract Rosnąca rola nowych technologii spowodowała zmiany w sposobie przeprowadzania egzaminu zawodowego. Jedną z nich jest możliwość przeprowadzania egzaminu teoretycznego w wersji elektronicznej. W opracowaniu przedstawione zostały procedury związane z tą formą zewnętrznego oceniania uczestników kształcenia zawodowego. Zamieszczone zostały również dane statystyczne obrazujące odsetek szkół korzystających z tego rozwiązania. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The growing role of new technologies has resulted in changes in the way a vocational exam is conducted. One of them is the possibility to conduct the theoretical exam in electronic version. The work presents the procedures related to this form of external assessment of vocational training participants. There are also statistics showing the percentage of schools using this solution. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject egzamin zawodowy pl_PL.UTF-8
dc.subject kształcenie zawodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject operator egzaminu pl_PL.UTF-8
dc.subject struktura egzaminu zawodowego pl_PL.UTF-8
dc.subject wady i zalety egzaminu elektronicznego pl_PL.UTF-8
dc.subject vocational exam pl_PL.UTF-8
dc.subject vocational education pl_PL.UTF-8
dc.subject exam operator pl_PL.UTF-8
dc.subject exam structure pl_PL.UTF-8
dc.subject advantages and disadvantages of the electronic exam pl_PL.UTF-8
dc.title Elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Electronic Vocational Examination System pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.3.19
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje