Repozytorium UR

Kształcenie i doskonalenie kadr pracowniczych w dobie czwartej rewolucji przemysłowej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zawłocki, Ireneusz
dc.contributor.author Niewiadomski, Krzysztof
dc.date.accessioned 2017-11-13T08:55:21Z
dc.date.available 2017-11-13T08:55:21Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 118–123 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3129
dc.description.abstract W artykule dokonano ogólnej charakterystyki kolejnej rewolucji naukowo-technicznej określanej mianem czwartej rewolucji przemysłowej, która w bieżącej dekadzie zostaje praktycznie wdrażana w systemy gospodarcze wiodących krajów świata. Również polska gospodarka przygotowywana jest do implementacji innowacyjnych technologii zgodnych z tą nową koncepcją. Ogromny wpływ na powodzenie tego procesu ma przygotowanie i doskonalenie kadr pracowniczych – reforma polskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article gives an overview about the next scientific and technological revolution, known as the Fourth Industrial Revolution, which is practically implemented in the current decade in the economic systems of the leading countries of the world. The Polish economy is also preparing to implement innovative technologies in line with this new concept. The preparation and improvement of staffing – the reform of the Polish education and vocational training system has greatly influenced the success of this process. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject kształcenie i szkolenie zawodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject czwarta rewolucja przemysłowa pl_PL.UTF-8
dc.subject modele kształcenia zawodowego pl_PL.UTF-8
dc.subject integracja kształcenia zawodowego z gospodarką pl_PL.UTF-8
dc.subject vocational education and training pl_PL.UTF-8
dc.subject fourth industrial revolution pl_PL.UTF-8
dc.subject vocational training models pl_PL.UTF-8
dc.subject integration of vocational education with the economy pl_PL.UTF-8
dc.title Kształcenie i doskonalenie kadr pracowniczych w dobie czwartej rewolucji przemysłowej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Staff Training and Performance Improvement in the Era of the Fourth Industrial Revolution pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.3.16
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje