Repozytorium UR

Implikacje dla systemu edukacyjnego wynikające z mechanizmów derejestracji i detrakcji informacji

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wilsz, Jolanta
dc.date.accessioned 2017-10-26T09:06:52Z
dc.date.available 2017-10-26T09:06:52Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s. 315–320 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3101
dc.description.abstract W artykule omówiono mechanizm zjawisk, jakimi są: zapamiętywanie informacji, czyli ich rejestracja, oraz ich zapominanie, czyli ich derejestracja, a także wyjaśniono, czym jest detrakcja informacji i retrakcja informacji. Zaprezentowano implikacje dla przebiegu procesu edukacyjnego wynikające z wymienionych zjawisk. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the article the mechanisms of remembering of information i.e. the registration and forgetting information i.e. deregistration were discussed as well as the meaning of detraction of information and retraction of it. The implications resulting from the said phenomena for the educational process were presented. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zapamiętywanie informacji pl_PL.UTF-8
dc.subject rejestracja informacji pl_PL.UTF-8
dc.subject zapominanie informacji pl_PL.UTF-8
dc.subject derejestracja informacji pl_PL.UTF-8
dc.subject detrakcja informacji pl_PL.UTF-8
dc.subject retrakcja informacji pl_PL.UTF-8
dc.subject system edukacyjny pl_PL.UTF-8
dc.subject remembering of information pl_PL.UTF-8
dc.subject registration of information pl_PL.UTF-8
dc.subject forgetting information pl_PL.UTF-8
dc.subject deregistration of information pl_PL.UTF-8
dc.subject detraction of information pl_PL.UTF-8
dc.subject retraction of information pl_PL.UTF-8
dc.subject educational system pl_PL.UTF-8
dc.title Implikacje dla systemu edukacyjnego wynikające z mechanizmów derejestracji i detrakcji informacji pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Implicaions for the Educational System Resulting from the Mechanisms of Deregistration and Detraction of Information pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.2.41
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje