Repozytorium UR

Aspekty edukacyjne wirtualnych światów. Aplikacja Second Life

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Topol, Paweł
dc.contributor.author Kowalewski, Wojciech
dc.contributor.author Mokwa-Tarnowska, Iwona
dc.contributor.author Leszczyński, Piotr
dc.contributor.author Kołowska-Gawiejnowicz, Mirosława
dc.contributor.author Siatkowski, Idzi
dc.contributor.author Ren-Kurc, Anna
dc.date.accessioned 2017-10-25T12:53:23Z
dc.date.available 2017-10-25T12:53:23Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s. 262–277 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3095
dc.description.abstract Artykuł koncentruje się na trójwymiarowych środowiskach wirtualnych i ich funkcjonalności edukacyjnej na przykładzie świata Second Life. Wbrew opiniom pojawiającym się od czasu do czasu w literaturze przedmiotu światy wirtualne 3D nie odchodzą w przeszłość, przynajmniej nie w sektorze edukacyjnym. Autorzy artykułu próbują to wykazać, przedstawiając różne aspekty Second Life w zastosowaniach dydaktycznych, naukowych, a także kulturowo-poznawczych. Tytułem wprowadzenia została przedstawiona konstrukcja logiczna światów wirtualnych. Następnie zostały przybliżone wybrane aspekty infrastruktury i nawigacji w świecie wirtualnym. Odrębna część poświęcona jest wątkowi polskiemu, a mianowicie polskim wyspom, co zostało poparte krótką analizą statystyczną z perspektywy użytkownika. W kolejnej części zostały omówione afordancje świata wirtualnego 3D na przykładzie nauki języków obcych. Jest tam mowa o edukacji językowej na przykładach zarówno nieformalnych i okazjonalnych, jak i zinstytucjonalizowanych i sformalizowanych. Autorzy zwracają też uwagę na wirtualne realizacje obiektów i miejsc o charakterze kulturalnym lub turystycznym. Artykuł wieńczy krótka analiza opinii na temat światów wirtualnych typu Second Life oparta na literaturze przedmiotu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article focuses on three-dimensional virtual environments and their educational functionality, on the example of Second Life. As opposed to some opinions raised in the literature recently, 3D virtual worlds are not passe yet, at least in the educational sector. The authors of the article attempt to support the thesis above and present different aspects of Second Life in educational, scientific, cultural and cognitional applications. To begin with, a logical construction of virtual worlds is given. Then, some infrastructural and navigational characteristics is presented. The next part of the article is devoted to Polish spots in Second Life, which is supported with some statistics and user analysis. Then, some affordances of 3D virtual worlds are discussed with reference to foreign language learning. Some examples are given of informal and occasional language learning as well as formalized an institutionalized language education. The following part is devoted to virtual tourism and popular spots to visit in Second Life. Finally, general opinions on the values and limitations of 3D worlds are compiled, based on the literature. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject światy wirtualne pl_PL.UTF-8
dc.subject środowiska wirtualne 3D pl_PL.UTF-8
dc.subject Second Life pl_PL.UTF-8
dc.subject awatar pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject kształcenie zdalne pl_PL.UTF-8
dc.subject nauka języka pl_PL.UTF-8
dc.subject wirtualna turystyka pl_PL.UTF-8
dc.subject statystyka Second Life pl_PL.UTF-8
dc.subject virtual worlds pl_PL.UTF-8
dc.subject 3D virtual environments pl_PL.UTF-8
dc.subject Second Life pl_PL.UTF-8
dc.subject avatar pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject distant education pl_PL.UTF-8
dc.subject language learning pl_PL.UTF-8
dc.subject virtual tourism pl_PL.UTF-8
dc.subject Second Life statistics pl_PL.UTF-8
dc.title Aspekty edukacyjne wirtualnych światów. Aplikacja Second Life pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Educational Aspects of Virtual Worlds. The Application of Second Life pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.2.35
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje