Repozytorium UR

Model kształcenia na odległość na przykładzie Politechniki Częstochowskiej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kucharczyk, Zygmunt
dc.contributor.author Walasek, Tomasz
dc.date.accessioned 2017-10-25T11:53:22Z
dc.date.available 2017-10-25T11:53:22Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.242–247 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3092
dc.description.abstract W artykule przedstawiono model kształcenia na odległość przyjęty aktualnie w Politechnice Częstochowskiej. Przedstawiono kolejne etapy wprowadzania e-learningu w uczelni, w tym doświadczenia związane z przygotowaniem uczelni do realizacji e-zajęć. Omówiono ramy organizacyjne, formalne i metodologiczne przyjętego modelu kształcenia komplementarnego, szczególny nacisk kładąc na dokumentację związaną z przygotowaniem e-kursów. Jako platformę e-learningową wybrano Open Source CMS Moodle. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents a model of distance education currently applied at the Technical University of Czestochowa. It outlines the stages of implementation of e-learning in the university, including preparation of the university to offer and carry out e-classes. The organizational, formal and methodological frameworks for the adopted complementary teaching/learning model have been discussed, with emphasis put on documentation required in the development process of a given e-course. The e-learning platform used at the Czestochowa University of Technology is Open Source CMS Moodle. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject e-learning pl_PL.UTF-8
dc.subject szkoła wyższa pl_PL.UTF-8
dc.subject organizacja pl_PL.UTF-8
dc.subject jakość pl_PL.UTF-8
dc.subject university pl_PL.UTF-8
dc.subject organisation pl_PL.UTF-8
dc.subject quality pl_PL.UTF-8
dc.title Model kształcenia na odległość na przykładzie Politechniki Częstochowskiej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Model of Distance Education on the Example of Czestochowa University of Technology pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.2.32
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje