Repozytorium UR

Elektroniczny system zarządzania szkołą – studium przypadku na przykładzie Liceum Uniwersyteckiego

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Tuczyński, Krystian
dc.date.accessioned 2017-10-25T10:31:24Z
dc.date.available 2017-10-25T10:31:24Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.217–224 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3088
dc.description.abstract W artykule przedstawiono analizę przeprowadzonych badań pilotażowych z zakresu wykorzystywania elektronicznego systemu zarządzania szkołą. W celu otrzymania wielowymiarowych wyników badań autor zastosował tzw. triangulację narzędzi badawczych poprzez ich realizację wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. W opracowaniu zawarto porównanie możliwości wspomnianego oprogramowania z faktycznym zakresem jego wykorzystywania. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents an analysis of pilot studies conducted in the field of electronic school management. In order to obtain multidimensional results of the study, the author applied the Triangulation of research tools through their implementation among teachers, students and parents. This article compares the capabilities of this software with the actual scope of its use. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject elektroniczny system zarządzania szkołą pl_PL.UTF-8
dc.subject studium przypadku pl_PL.UTF-8
dc.subject liceum uniwersyteckie pl_PL.UTF-8
dc.subject electronic school management system pl_PL.UTF-8
dc.subject case study pl_PL.UTF-8
dc.subject university high school pl_PL.UTF-8
dc.title Elektroniczny system zarządzania szkołą – studium przypadku na przykładzie Liceum Uniwersyteckiego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Electronic School Maganement System – Case Study on the Example of a University High School pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.2.28
dc.identifier.eissn 2450-9221


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje