Repozytorium UR

Wizja nowego modelu procesu kształcenia technicznego na podstawie założeń konstruktywizmu i kognitywizmu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Prauzner, Tomasz
dc.contributor.author Ptak, Paweł
dc.date.accessioned 2017-10-24T09:04:56Z
dc.date.available 2017-10-24T09:04:56Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s. 82–86 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3067
dc.description.abstract W artykule przedstawiono przykład realizacji projektu wykonanego w programie symulacyjnym jako propozycję innowacji dydaktycznej uwzględniającej założenia konstruktywistycznej koncepcji w kształceniu technicznym. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the article will be show an example of the project implemented in a simulation program as a proposal for didactic innovation included the assumption of constructivist concepts in technical education. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject symulacja komputerowa pl_PL.UTF-8
dc.subject konstruktywizm pl_PL.UTF-8
dc.subject dydaktyka pl_PL.UTF-8
dc.subject computer simulation pl_PL.UTF-8
dc.subject constructivism pl_PL.UTF-8
dc.subject didactics pl_PL.UTF-8
dc.title Wizja nowego modelu procesu kształcenia technicznego na podstawie założeń konstruktywizmu i kognitywizmu pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The New Concept of the Model of Technical Education Based on the Assumptions of Constructivism and Cognitivism pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.2.9
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje