Repozytorium UR

Aktywność edukacyjna osób starszych w Polsce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Adamczyk, Monika Dorota
dc.date.accessioned 2017-10-24T08:21:36Z
dc.date.available 2017-10-24T08:21:36Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s. 56–61 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3065
dc.description.abstract Osoby starsze nie stanowią homogenicznej grupy społecznej. Seniorzy są zróżnicowani pod względem cech społeczno-demograficznych oraz fazy starości, w jakiej się znajdują. Zróżnicowana jest też ich aktywność, w tym edukacyjna. Artykuł prezentuje poziom aktywności edukacyjnej osób starszych w Polsce. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The elderly are not ahomogeneous group. They are differentiated in terms of socio demographic characteristics and stages of old age where they are. Their activity, including educational, is similarly differentiated. The article presents the level of educational activity of elderly people in Poland. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject starość pl_PL.UTF-8
dc.subject osoby w starszym wieku pl_PL.UTF-8
dc.subject kształcenie ustawiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject old age pl_PL.UTF-8
dc.subject elderly pl_PL.UTF-8
dc.subject life long learning pl_PL.UTF-8
dc.title Aktywność edukacyjna osób starszych w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Educational Activity of the Elderly in Poland pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.2.7
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje