Repozytorium UR

Zainteresowania edukacją studentów

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Marszałek, Aleksander
dc.date.accessioned 2017-10-24T07:55:04Z
dc.date.available 2017-10-24T07:55:04Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s. 32–37 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3061
dc.description.abstract W artykule ukazano i uzasadniono potrzebę badań zainteresowań zawodowych, edukacyjnych u studentów. Teoretyczne rozważania uzupełniono badaniami zainteresowań edukacją studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna. Przeprowadzone badania wykazały, że studia odgrywają znaczącą rolę w pojawianiu się i rozwoju zainteresowań edukacyjnych (wzrost wskaźnika syntetycznego od 0,86 do 2,07). Zainteresowania studentów edukacją w czasie 3,5-letniego okresu studiów stają się bardziej silne, głębokie i trwałe. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the article it is shown and justified the need for research of vocational, educational interests of university students. Theoretical considerations have been supplemented with research of educational interests of students course of study Education in Technology and Computer Science. The research showed that studies played a significant role in the emergence and development of the interests in education (an increase of the synthetic index from 2,31 to 3,78). Students’ interest in education during the 3,5-year period of study is becoming more powerful, deep and lasting. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zainteresowania pl_PL.UTF-8
dc.subject zainteresowania zawodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject zainteresowania edukacją pl_PL.UTF-8
dc.subject dydaktyka szkoły wyższej pl_PL.UTF-8
dc.subject interests pl_PL.UTF-8
dc.subject vocational interests pl_PL.UTF-8
dc.subject educational interests pl_PL.UTF-8
dc.subject higher education pl_PL.UTF-8
dc.title Zainteresowania edukacją studentów pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Educational Interests of Students pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.2.3
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje