Repozytorium UR

Koszty postępowania egzekucyjnego obejmującego egzekucję z nieruchomości – wybrane zagadnienia

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Marcewicz, Olimpia
dc.date.accessioned 2017-10-09T12:57:34Z
dc.date.available 2017-10-09T12:57:34Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 20/2017, s. 43–63 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3030
dc.description.abstract Problematyka kosztów postępowania silnie łączy się z ideą dostępu do egzekucji sądowej stanowiącej ostatni etap dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym. Egzekucja sądowa odgrywa doniosłą rolę w zakresie urzeczywistniania prawa, a jednak nie spotyka się w działalności legislacyjnej z należytym zainteresowaniem; dotyczy to także kosztów postępowania egzekucyjnego. Poczynione uwagi nie wyczerpują kompleksowo tematyki kosztów odnoszących się do egzekucji z nieruchomości, a jednak pozwalają na refleksję, że istnieje wiele kwestii, które nadal wymagałyby ingerencji ustawodawcy. Narosłe przez lata wątpliwości na tle stosowania przepisów normujących koszty, pojawiające się także w orzecznictwie sądowym, powinny, jak się wydaje, prowokować ustawodawcę do działania. Niestety nowelizacje nie przynoszą spodziewanych rozwiązań. Ponadto, jak się zauważa w doktrynie, ustawowe zmiany w zakresie kosztów egzekucyjnych następują zazwyczaj w oderwaniu od pozostających z nimi problemów ekonomicznych, społecznych i proceduralnych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The issue of legal costs is strongly linked to the idea of access to court enforcement, which is the last stage of civil litigation. Judicial enforcement plays an important role in the field of law enforcement, but it does not meet the legislative activity with due regard, including the costs of enforcement proceedings. The comments do not cover the cost issues related to real estate execution in a comprehensive way, but they allow us to reflect on the many issues that still require legislative intervention. The doubts that have arisen over the years of applying cost norms, also appearing in court case law, should seem to provoke the legislator to act. Unfortunately, the amendments do not bring the expected solutions. In addition, as noted in the doctrine of statutory changes in enforcement costs, they are usually separated from the economic, social and procedural issues that remain with them. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject koszty pl_PL.UTF-8
dc.subject postępowanie cywilne pl_PL.UTF-8
dc.subject egzekucja z nieruchomości pl_PL.UTF-8
dc.subject costs pl_PL.UTF-8
dc.subject civil proceedings pl_PL.UTF-8
dc.subject execution of property pl_PL.UTF-8
dc.title Koszty postępowania egzekucyjnego obejmującego egzekucję z nieruchomości – wybrane zagadnienia pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2017.20.3


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje