Repozytorium UR

Wirtualizacja obiektów w pasywnej wizualizacji stereoskopowej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Gomółka, Zbigniew
dc.contributor.author Twaróg, Bogusław
dc.contributor.author Kwiatkowski, Bogdan
dc.contributor.author Żesławska, Ewa
dc.date.accessioned 2017-09-07T11:23:20Z
dc.date.available 2017-09-07T11:23:20Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 305–311 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2979
dc.description.abstract W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wirtualizacją obiektów w pasywnej wizualizacji stereoskopowej. Wykorzystując środowisko Unity3D oraz platformę programistyczną C#, zrealizowano aplikację do pasywnej projekcji stereoskopowej. Przedstawiono zagadnienia związane ze stereoskopową projekcją 3D oraz etapy realizacji obrazu 3D. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents issues related to virtualization of objects in passive stereoscopic visualization. Using the Unity3D environment and the C# programming platform, the application has been implemented for passive stereoscopic projection. The issues related to stereoscopic 3D projection and stages of 3D image presentation are presented. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject technologia 3D pl_PL.UTF-8
dc.subject aktywny i pasywny system projekcji stereoskopowej pl_PL.UTF-8
dc.subject Unity3D pl_PL.UTF-8
dc.subject wirtualizacja obiektów pl_PL.UTF-8
dc.subject 3D technology pl_PL.UTF-8
dc.subject active and passive stereoscopic projection system pl_PL.UTF-8
dc.subject virtualization objects pl_PL.UTF-8
dc.subject computer generated images pl_PL.UTF-8
dc.subject stereoscopic 3D pl_PL.UTF-8
dc.title Wirtualizacja obiektów w pasywnej wizualizacji stereoskopowej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Virtualization of Objects in Passive Stereoscopic Visualization pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.1.42
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje