Repozytorium UR

Przetwarzanie informacji w środowisku jej nadmiarowości i przyśpieszenia technologicznego w świetle badań własnych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Batorowska, Hanna
dc.date.accessioned 2017-09-07T07:11:58Z
dc.date.available 2017-09-07T07:11:58Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 177–191 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2962
dc.description.abstract W artykule odwołano się do wyników badań przeprowadzonych wśród studentów na temat postrzeganej przez nich własnej skuteczności w zakresie indywidualnego zarządzania informacją oraz przedstawiono ich rzeczywiste kompetencje w tym obszarze wynikające z oceny wystawionej respondentom na podstawie wykonanych zadań praktycznych będących egzemplifikacją działań, o które pytano w zestawie stwierdzeń typu: wiem, że potrafię umieszczonych w kwestionariuszu badań ankietowych. Analiza danych nie potwierdziła skuteczności studentów w zakresie tworzenia struktur wiedzy, kategoryzacji, indeksowania, klasyfikowania, uogólniania, syntezy, etykietowania itp. Uznano, że na ten stan wpływa w decydującym stopniu funkcjonowanie młodzieży w świecie, w którym dominuje fragmentaryzacja, szybkość, natychmiastowość, powierzchowność, kult nowości, płynność, wielozadaniowość. Zaobserwowane deficyty w zakresie sprawnego zarządzania informacją wynikają m.in. z braku umiejętności radzenia sobie z problemami nadmiarowości informacji i z konsekwencjami przyśpieszenia technologicznego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents results of a study conducted among students, investigating their perceived self-efficacy in personal information and knowledge management, with a special focus on the methods of stored information resources processing. The respondents’ self-efficacy reports, obtained by means of a questionnaire, were compared with their evaluation by the researcher. The basis for the evaluation was a set of practical tasks, illustrating the activities listed in the survey questionnaire in the section I know I can… Analysis of the results confirmed good self-evaluation only in selected areas of activity, e.g. in set division, information selection and information search. Students’ efficacy was not confirmed in the areas of: forming knowledge structures, giving titles to main set subdivisions, and giving correct titles to multiple-element subsets. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject indywidualne zarządzanie informacją pl_PL.UTF-8
dc.subject poczucie własnej skuteczności pl_PL.UTF-8
dc.subject kompetencje informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject kultura informacyjna pl_PL.UTF-8
dc.subject zachowania informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject przetwarzanie informacji pl_PL.UTF-8
dc.subject strukturyzacja wiedzy pl_PL.UTF-8
dc.subject personal knowledge and information management pl_PL.UTF-8
dc.subject sense of self-efficacy pl_PL.UTF-8
dc.subject information literacy pl_PL.UTF-8
dc.subject information culture pl_PL.UTF-8
dc.subject information behaviours pl_PL.UTF-8
dc.subject knowledge structuration pl_PL.UTF-8
dc.subject empirical research pl_PL.UTF-8
dc.title Przetwarzanie informacji w środowisku jej nadmiarowości i przyśpieszenia technologicznego w świetle badań własnych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Processing of Information in the Environment of Its Redundancy and Technological Acceleration in the Light of Own Research pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.1.25
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje