Repozytorium UR

Wypalenie zawodowe w ocenie nauczycieli akademickich Politechniki Lubelskiej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Walczyna, Anna
dc.contributor.author Arent, Anna
dc.contributor.author Droździel, Paweł
dc.date.accessioned 2017-09-05T12:06:12Z
dc.date.available 2017-09-05T12:06:12Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 106–113 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2950
dc.description.abstract W artykule poruszono problem wypalenia zawodowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Lubelskiej. Zaprezentowane wyniki badań wskazują, iż nieco ponad 70% badanych deklaruje zetknięcie się z tym problemem. Blisko 20% ocenia, że dość często odczuwa wypalenie, a prawie 5% – bardzo często. Zakres występowania oraz natężenie odczuwania wypalenia zawodowego są zróżnicowane ze względu na stanowisko, tytuł zawodowy, staż pracy i inne obowiązki związane z dydaktyką. Uzyskane wyniki skłaniają do bardziej pogłębionych badań nad zjawiskiem wypalenia nauczycieli akademickich w Uczelni oraz przeciwdziałania mu na poziomie organizacji ze względu na jego potencjalny wpływ na jakość realizowanego procesu kształcenia. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the article the problem of burnout regarding academic teachers employed by Lublin University of Technology was mentioned. Presented research shows, that nearly 70% of the questioned teachers declares that the problem has appeared, 20% that it happens quite often, and 5% – extremely often. Range of existing and intensity of burnout are varied, and differed considering their workplace, science title, seniority and other educational responsibilities. Gathered results show that the further research about the burnout of the academic teachers at the universities and how to fight it, because of it's not yet confirmed influence on the level of the teaching process. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject wypalenie zawodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczyciele akademiccy pl_PL.UTF-8
dc.subject zarządzanie szkołą wyższą pl_PL.UTF-8
dc.subject burnout pl_PL.UTF-8
dc.subject academic teachers pl_PL.UTF-8
dc.subject university management pl_PL.UTF-8
dc.title Wypalenie zawodowe w ocenie nauczycieli akademickich Politechniki Lubelskiej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Burnout in the Opinion of Academic Teachers of the Lublin University of Technology pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.1.13
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje