Repozytorium UR

XXXVIII Report Conference „Archaeological Researches in Southeast Poland, West Ukraine and North Slovakia in 2011”, Rzeszow, 20–21 March 2012

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Diachenko, Oleksandr
dc.contributor.author Mylian, Taras
dc.date.accessioned 2017-07-25T07:09:45Z
dc.date.available 2017-07-25T07:09:45Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia, vol. 6 (2011), s. 375–384 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2084-4409
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2907
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.language.iso ukr pl_PL.UTF-8
dc.publisher Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Archaeology Rzeszów University pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.title XXXVIII Report Conference „Archaeological Researches in Southeast Poland, West Ukraine and North Slovakia in 2011”, Rzeszow, 20–21 March 2012 pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Підсумкова xxxviii конференція ≪археологічні дослідження 2011 року в південно-східній Польщі, західній Україні та північній Словаччині≫ Жешів, 20–21 березня 20012 року pl_PL.UTF-8
dc.type report pl_PL.UTF-8


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje