Repozytorium UR

The effect of hippotherapy on postural balance

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Mikołajczyk, Edyta
dc.contributor.author Ligęza, Beata
dc.contributor.author Jankowicz-Szymańska, Agnieszka
dc.date.accessioned 2017-07-14T07:09:01Z
dc.date.available 2017-07-14T07:09:01Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation European Journal of Clinical and Experimental Medicine T. 15, z. 1 (2017), s. 45–49 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2544-1361
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2806
dc.description.abstract Introduction. Impaired motor control in children with infantile cerebral palsy (ICP) frequently leads to mobility limitations. Aim. The aim of the study was to assess the effect of hippotherapy on maintaining postural balance and gait in children with ICP. Material and methods. A total of thirty children with spastic diplegia, aged 8-13 years, participated in the study. All children took part in a two-week hippotherapy program. The Tinetti and Timed Up and Go (TUG) tests were used to investigate the quality of their postural balance and gait. All tests were performed before and after therapeutic horseback riding. Results. After the two weeks of therapy, a statistically significant (p<0.05) improvement in balance maintenance and gait performance was observed in all children. Conclusion. 1. Hippotherapy sessions significantly improved the level of postural balance in children with ICP. 2. Equine-assisted therapy (EAT) positively affected the quality of gait and significantly decreased the risk of accidental falls in children who participated in the rehabilitation program. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject cerebral palsy pl_PL.UTF-8
dc.subject hippotherapy pl_PL.UTF-8
dc.subject balance pl_PL.UTF-8
dc.title The effect of hippotherapy on postural balance pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/ejcem.2017.1.7


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje