Repozytorium UR

Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Siuta-Tokarska, Barbara
dc.date.accessioned 2017-07-11T09:51:20Z
dc.date.available 2017-07-11T09:51:20Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 50(2)/2017, s. 241–255 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2763
dc.description.abstract W publikacji „Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce” przedstawiono zarys problemu dotyczący potencjału i konkurencyjności technologicznej w organizacji oraz dokonano zestawienia danych statystycznych przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (UE), odnoszących się do ich poziomu nowoczesności technologicznej. Artykuł ma charakter poznawczo-syntetyzujący, którego ideą jest wskazanie na sytuację przedsiębiorstw sektora MŚP wysokich technologii w Polsce w odniesieniu do takich przedsiębiorstw w wybranych krajach UE. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The publication entitled “The advancement of technology in SMEs sector in Poland” presents an outline of the problem concerning potential and technological competitiveness of the organization. Also a juxtaposition of statistical data concerning the Polish SME sector enterprises and some chosen EU countries has been made. This juxtaposition refers mainly to their technological modernity level. The cognitive aim of the article is to point to the situation of technologically advanced SME in Poland comparing them to the enterprises of the same sector operating in some chosen countries in the European Union. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject przedsiębiorstwa pl_PL.UTF-8
dc.subject sektor MŚP pl_PL.UTF-8
dc.subject zaawansowanie technologiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject potencjał technologiczny pl_PL.UTF-8
dc.subject konkurencyjność technologiczna pl_PL.UTF-8
dc.subject enterprises pl_PL.UTF-8
dc.subject SMEs sector pl_PL.UTF-8
dc.subject technological advancements pl_PL.UTF-8
dc.subject technological potential pl_PL.UTF-8
dc.subject technological competitiveness pl_PL.UTF-8
dc.title Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2017.2.15


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje