Repozytorium UR

Przyjazny dla twojej kieszeni – o semantyce słowa „przyjazny” we współczesnych tekstach reklamowych

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Słabczyński, Robert
dc.date.accessioned 2017-07-07T08:29:54Z
dc.date.available 2017-07-07T08:29:54Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Słowo. Studia językoznawcze nr 7/2016, s. 147–158 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2082-6931
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2722
dc.description.abstract The article presents semantics of an adjective friendly in contemporary advertising texts, in which it occurs not only in dictionary meanings, but also in new ones that have not been recorded in dictionaries yet. Friendly in the analysed advertisements means: ‘which is not harmful’, ‘cheap, economical’, ‘easy-to-use, simple’, ‘functional, practical, comfortable’, ‘adapted to one’s needs’, ‘meeting high standards’. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.title Przyjazny dla twojej kieszeni – o semantyce słowa „przyjazny” we współczesnych tekstach reklamowych pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/slowo.2016.7.10


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje