Repozytorium UR

Sektor kreatywny w Polsce – stan i znaczenie

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Szara, Katarzyna
dc.contributor.author Wojtowicz, Paulina
dc.date.accessioned 2017-06-30T08:58:04Z
dc.date.available 2017-06-30T08:58:04Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Przedsiębiorstwo i region z. 8/2016, s. 7–21 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-458X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2667
dc.description.abstract The aim of the study is the inclusion in the ongoing debate among theoreticians and practitioners in the creative sector and the presentation of its state of development in Poland. Used for this data from the Local Data Bank for the period of 2015 years, and made a critical analysis of the literature. Differences were found not only in the definition and classification but the available data sources. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject creative industries pl_PL.UTF-8
dc.subject creativity pl_PL.UTF-8
dc.subject status pl_PL.UTF-8
dc.subject development pl_PL.UTF-8
dc.title Sektor kreatywny w Polsce – stan i znaczenie pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pir.2016.8.2


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje