Repozytorium UR

Relacje dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami w klasach integracyjnych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Marmola, Małgorzata
dc.date.accessioned 2017-06-28T12:27:55Z
dc.date.available 2017-06-28T12:27:55Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 229–240 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2648
dc.description.abstract Artykuł podejmuje tematykę relacji rówieśniczych dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych. Prezentuje badania przeprowadzone zarówno wśród rodziców dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych, jak i wśród uczniów klas integracyjnych. Ich wyniki wskazują na niekorzystną pozycję dzieci niepełnosprawnych w klasie oraz jedynie sporadyczne kontakty z rówieśnikami poza szkołą. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article takes the issue of peer relationship of children with disabilities in integrative classes. It presents the study conducted among parents of children with disabilities and without disabilities, as well as among students in integrative classes. The results point to the unfavorable position of disabled children in the class and only sporadic contacts with peers outside of school. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject relacje rówieśnicze pl_PL.UTF-8
dc.subject niepełnosprawność pl_PL.UTF-8
dc.subject integracja pl_PL.UTF-8
dc.subject peer relationship pl_PL.UTF-8
dc.subject disability pl_PL.UTF-8
dc.subject integration pl_PL.UTF-8
dc.title Relacje dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami w klasach integracyjnych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The relationships of children with disabilities with their peers in the integration classes pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2016.4.15
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje