Repozytorium UR

Rodzina miejscem pracy człowieka nad doskonałością moralną

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Parzyszek, Magdalena
dc.date.accessioned 2017-06-28T10:59:12Z
dc.date.available 2017-06-28T10:59:12Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 196–206 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2645
dc.description.abstract W niniejszym tekście skoncentrowano się na doskonałości moralnej i rodzinie jako miejscu, w którym człowiek nad nią pracuje. Podjęto zagadnienie doskonałości życia, która wywodzi się z warstwicowej teorii wychowania. Następnie uwzględniono jej trzy podstawowe ujęcia, czyli: doskonałość fundamentalną, doskonałość chrześcijańską i doskonałość charyzmatyczną. Całość została osadzona w rzeczywistości rodzinnej, która winna wychowywać do najwyższych wartości, dzięki którym człowiek może odczytać sens swojego życia. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The present paper focused on moral excellence and the family as a place of a person’s work on it. The questions of life excellence, the notion that stems from Stratified Theory of Education, were raised. Next, its three substantial dimensions were taken into consideration: fundamental excellence, Christian excellence, and charismatic excellence. All this was set in the reality of the family who should educate its members to pursue the highest values, which could enable them to understand the meaning of their lives. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject rodzina pl_PL.UTF-8
dc.subject doskonałość moralna pl_PL.UTF-8
dc.subject doskonałość fundamentalna pl_PL.UTF-8
dc.subject doskonałość chrześcijańska pl_PL.UTF-8
dc.subject doskonałość charyzmatyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject family pl_PL.UTF-8
dc.subject moral perfection pl_PL.UTF-8
dc.subject perfection fundamental pl_PL.UTF-8
dc.subject Christian perfection pl_PL.UTF-8
dc.subject excellence charismatic pl_PL.UTF-8
dc.title Rodzina miejscem pracy człowieka nad doskonałością moralną pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The family as a place of a person’s work on moral excellence pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2016.4.12
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje