Repozytorium UR

Wychowanie dla pokoju ważnym zadaniem współczesnej szkoły

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Cudak, Henryk
dc.date.accessioned 2017-06-28T09:55:28Z
dc.date.available 2017-06-28T09:55:28Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 115–124 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2640
dc.description.abstract Wychowanie dla pokoju należy do ważnych zadań edukacji szkolnej dzieci i młodzieży. Podstawą tego wychowania jest kształtowanie systemu wartości w sferze humanizmu, tolerancji i współdziałania międzyludzkiego. Czynnikiem decydującym o realizacji zadań z zakresu wychowania dla pokoju jest kadra nauczycielska. Zadania szkolne eksponujące wartości humanistyczne i edukacyjne w obszarze potrzeby utrwalania pokoju winny przede wszystkim dotyczyć dzieci i rodziny. Szkoła w większym stopniu niż dotąd musi w sposób celowy podejmować problematykę wychowania dla pokoju. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Education for peace is one of the most important aims of children and youth education. The basis of this education is creating values system in humanism, tolerance and cooperation. The factor that determines realisation of those aims is a teacher. School with more determination than before, should take up the challenge of education for peace. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject wychowanie dla pokoju pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject wartości pl_PL.UTF-8
dc.subject tematy zajęć pl_PL.UTF-8
dc.subject współpraca międzynarodowa pl_PL.UTF-8
dc.subject Organizacja Narodów Zjednoczonych pl_PL.UTF-8
dc.subject education for peace pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject values pl_PL.UTF-8
dc.subject international cooperation pl_PL.UTF-8
dc.subject UN pl_PL.UTF-8
dc.title Wychowanie dla pokoju ważnym zadaniem współczesnej szkoły pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Education for peace challenge for modern school pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2016.4.7
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje