Repozytorium UR

FORMY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH A SZCZEGÓLNA FUNKCJA OCHRONNA PRAWA PRACY

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Bosak, Maria
dc.date.accessioned 2014-02-06T08:14:34Z
dc.date.available 2014-02-06T08:14:34Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/263
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.title FORMY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH A SZCZEGÓLNA FUNKCJA OCHRONNA PRAWA PRACY pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative FORMS OF EMPLOYING JUVENILE EMPLOYEES AND SPECIAL PROTECTIVE FUNCTION OF THE LABOUR LAW pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje