Repozytorium UR

Regiony i obszary wiejskie wobec globalizacji – przemiany kulturowe i wyzwania edukacyjne

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Szmyd, Kazimierz
dc.date.accessioned 2017-06-28T08:57:54Z
dc.date.available 2017-06-28T08:57:54Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 56–68 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2637
dc.description.abstract Tekst jest próbą przybliżenia problematyki obszarów wiejskich i ich specyficznego charakteru w dobie współczesnego postmodernizmu i globalizacji. Nakreślono w nim swoiste ramy rozwoju współczesnej wsi, podkreślając jednocześnie rolę, jaką powinny odgrywać w niej tradycyjne wartości, oparte na instytucji szkolnej, gdzie dominują lokalne, wspólnotowe więzi międzyludzkie, w których szeroko rozumiany czynnik interpersonalny odgrywać powinien zasadnicze znaczenie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The following text attempts to approach the problems of rural areas and their specific nature in the modern era of postmodernism and globalization. It outlines a framework for the development of contemporary rural areas and underlines the role of its traditional values that are based on the institution of school, which is dominated by local interpersonal relationships in which the broadly understood interpersonal factor should be an essence. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject kultura pl_PL.UTF-8
dc.subject postmodernizm pl_PL.UTF-8
dc.subject globalizacja pl_PL.UTF-8
dc.subject cywilizacja pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject culture pl_PL.UTF-8
dc.subject postmodernism pl_PL.UTF-8
dc.subject globalization pl_PL.UTF-8
dc.subject civilization pl_PL.UTF-8
dc.title Regiony i obszary wiejskie wobec globalizacji – przemiany kulturowe i wyzwania edukacyjne pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Rural areas and regions towards globalization – cultural changes and educational challenges pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2016.4.4
dc.identifier.eissn 2544-1205


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje