Repozytorium UR

Browsing Kultura - Przemiany - Edukacja T. 4 (2016) by Title

DSpace Repository

Browsing Kultura - Przemiany - Edukacja T. 4 (2016) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lukáčová, Danka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The aim of this work is a description of the methodology of creating U-maps that are used to compare indicators of the quality of higher education. The article describes a description of the methodology and its use to ...
 • Szmyd, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Tekst jest próbą przybliżenia problematyki obszarów wiejskich i ich specyficznego charakteru w dobie współczesnego postmodernizmu i globalizacji. Nakreślono w nim swoiste ramy rozwoju współczesnej wsi, podkreślając ...
 • Marmola, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł podejmuje tematykę relacji rówieśniczych dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych. Prezentuje badania przeprowadzone zarówno wśród rodziców dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych, jak i wśród uczniów ...
 • Soler Santaliestra, Juan Ramón; Soler Costa, Rebeca (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Considering the students’ diversity with regards to abilities, skills, access school conditions, health conditions, ethnic background and even immigrant students who are not fluent in the Spanish language, most Primary and ...
 • Parzyszek, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W niniejszym tekście skoncentrowano się na doskonałości moralnej i rodzinie jako miejscu, w którym człowiek nad nią pracuje. Podjęto zagadnienie doskonałości życia, która wywodzi się z warstwicowej teorii wychowania. ...
 • Pelczar, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Przedmiotem analiz zawartych w artykule jest kształtowanie się sieci państwowych (ludowych) szkół dla ludności żydowskiej mieszkającej w Galicji w latach 1774–1873. Badany przedział czasowy zamyka cały okres ich istnienia. ...
 • Markowska-Gos, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W społeczeństwie ponowoczesnym można mówić o intensyfikacji nowego stylu życia rodzinnego – zjawisku singli. Powstaje zasadnicze pytanie, czy jest ono wynikiem subiektywnego wyboru jednostki, czy też w jakimś stopniu ...
 • Rędziński, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W 1932 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego znacznie podniosło czesne za wyższą edukację, co spowodowało gwałtowne protesty i strajki wśród społeczności studenckiej. W styczniu 1933 r. ci, którzy nie ...
 • Szmyd, Kazimierz; Frączek, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
 • Cudak, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Wychowanie dla pokoju należy do ważnych zadań edukacji szkolnej dzieci i młodzieży. Podstawą tego wychowania jest kształtowanie systemu wartości w sferze humanizmu, tolerancji i współdziałania międzyludzkiego. Czynnikiem ...
 • Pusz, Sławomira (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł prezentuje pokrótce historię rozwoju myśli wychowania do twórczości, przedstawiając postacie najbardziej zasłużonych polskich pedagogów i psychologów, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój dyscypliny zwanej pedagogiką ...
 • Chodkowska, Eliza; Chodkowski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Przedmiotem opracowania jest ukazanie znaczenia wczesnej edukacji przyrodniczej dla funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Przedstawiono kontekst historyczny problematyki ukazujący powszechność doceniania wczesnej ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje