Repozytorium UR

The ceramic complex of the neolithic feature 17 of the multilayered site Ratniv-II (Volyn, western Ukraine)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Telizhenko, Sergii
dc.date.accessioned 2017-06-26T12:05:12Z
dc.date.available 2017-06-26T12:05:12Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 37/2016, s. 23–33 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 0137-5725
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2611
dc.description.abstract The multilayered settlement of Ratniv-II is situated on the rise of the first terrace above the floodplain of the Chornohuzka river (formerly the Polonka river, left tributary of the Stir river), on the northern outskirts of Ratniv village, Lutsk district, Volyn region. As a result of archaeological research of the settlement in 2014, 50 features were found of differing chronological range from the Neolithic to the Middle Ages. The pottery assemblage coming from the feature 17 at the multilayer site Ratniv-II is quite clear regarding its cultural and chronological affiliation i.e. the middle or so-called Music Note phase of Linear Pottery culture, which dates falls into the second half of the sixth and early fifth millennium BC. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Wielkoulturowe stanowisko Ratniv II na Wołyniu (region łucki) zajmuje pierwszą terasę nadzalewową rzeki Czarnohuzka. W wyniku przeprowadzonych w 2014 roku badań archeologicznych na osadzie odkryto 50 obiektow o zróżnicowanej chronologii – od neolitu po wczesne średniowiecze. W centrum przebadanego obszaru natrafiono na interesujący obiekt – nr 17, ktory stał sie podstawą niniejszego artykułu. Była to owalna konstrukcja o wymiarach 5 × 4 m oraz miąższości 120 cm, w ramach ktorej odnotowano rownież 4 jamy i 2 paleniska. W wypełnisku obiektu natrafiono na ceramikę kultury ceramiki wstęgowej rytej, ktora mieści się w standardzie środkowej lub tzw. nutowej fazy tej kultury, a datować ją można na 2. poł. VI i początek V tys. p.n.e. Szerokie analogie do tego zespołu znajdujemy zarowno na terytorium zachodniej Ukrainy, jak i na obszarach sąsiednich (m.in. Słowacja, Polska, Mołdawia). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Muzeum Okręgowe w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Instytut Archeologii UR pl_PL.UTF-8
dc.publisher Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego pl_PL.UTF-8
dc.publisher Oficyna Wydawnicza „Zimowit” pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Volyn pl_PL.UTF-8
dc.subject Ukraine pl_PL.UTF-8
dc.subject Linear Pottery culture pl_PL.UTF-8
dc.title The ceramic complex of the neolithic feature 17 of the multilayered site Ratniv-II (Volyn, western Ukraine) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/misroa.2016.37.2


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje