Repozytorium UR

Review of the book titled “Stimulation of the development of children suffering from difficulties in learning – new tendencies” by Celestyna Grzywniak, published by the Publishing House of the Pedagogical University in Cracow in the year 2015

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Sadowska, Ludwika
dc.date.accessioned 2017-06-19T10:07:42Z
dc.date.available 2017-06-19T10:07:42Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Medical Review T. 14, z. 2 (2016), s. 225–227 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-6761
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2578
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.title Review of the book titled “Stimulation of the development of children suffering from difficulties in learning – new tendencies” by Celestyna Grzywniak, published by the Publishing House of the Pedagogical University in Cracow in the year 2015 pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Recenzja książki autorstwa Celestyny Grzywniak pt. „Stymulacja rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się – nowe tendencje”, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2015 r. pl_PL.UTF-8
dc.type report pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/medrev.2016.2.9


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje