Repozytorium UR

The prevalence and risk factors of overweight and obesity in preschool children in the Subcarpatian region – a pilot study

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Weres, Aneta
dc.contributor.author Baran, Joanna
dc.contributor.author Łuszczki, Edyta
dc.contributor.author Dereń, Katarzyna
dc.contributor.author Mazur, Artur
dc.date.accessioned 2017-06-19T08:40:10Z
dc.date.available 2017-06-19T08:40:10Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Medical Review T. 14, z. 2 (2016), s. 148–161 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-6761
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2570
dc.description.abstract Introduction. A severe epidemic of lifestyle diseases, including obesity, is now one of the biggest problems of modern medicine. This is a medical problem, social and economic. The purpose of this study was to determine the impact of selected perinatal and environmental factors on the prevalence of overweight and obesity in preschool children located in the Subcarpathian region. Materials and methods. The survey was conducted in 2012, it included 200 children between the ages of 3 to 6 years (87 boys and 113 girls) from kindergartens. In children, weight loss was measured on an electronic balance and their height was also measured on medical scale. Obesity was determined on the basis of criteria developed by the International Obesity Task Force (IOTF). Results. The prevalence of overweight and obesity among preschool children was found in 3-year-olds (6.4%), 4-year-olds (11.3%), 5-year-olds (17.7%), and 6-year-olds (20.7%). Conclusions. Body weight and mother’s BMI are factors that significantly increase the risk of obesity among children aged 3–6. Additionally, in boys, a risk factor is also the birth body length. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Wstęp. Wielka epidemia chorób cywilizacyjnych, w tym otyłości, jest obecnie jednym z największych problemów współczesnej medycyny. Jest to problem medyczny, socjalny i ekonomiczny. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu wybranych czynników okołoporodowych i środowiskowych na występowanie nadwagi i otyłości u dzieci w wieku przedszkolnym w województwie podkarpackim. Materiał i metoda. Badaniem przeprowadzonym w 2012 roku objęto grupę 200 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym 87 chłopców i 113 dziewczynek. Na podstawie uzyskanych pomiarów obliczono wskaźnik masy ciała (BMI, body mass index). Nadwagę i otyłość określono na podstawie kryteriów opracowanych przez International Obesity Task Force (IOTF). Wyniki. Nadwagę i otyłość stwierdzono u 6,4% 3-latków, 11,3% 4 -latków, 17,7% 5-latków i 20,7% 6-latków. Wnioski. Czynnikiem znamiennie zwiększającym ryzyko otyłości wśród dzieci w wieku 3–6 lat jest masa ciała matki i wskaźnik BMI matki. Dodatkowo u chłopców czynnikiem zwiększającym ryzyko jest urodzeniowa długość ciała. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject obesity pl_PL.UTF-8
dc.subject children pl_PL.UTF-8
dc.subject overweight pl_PL.UTF-8
dc.subject BMI pl_PL.UTF-8
dc.subject dzieci pl_PL.UTF-8
dc.subject nadwaga pl_PL.UTF-8
dc.subject otyłość pl_PL.UTF-8
dc.title The prevalence and risk factors of overweight and obesity in preschool children in the Subcarpatian region – a pilot study pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Częstość występowania i czynniki ryzyka nadwagi i otyłości u dzieci w wieku przedszkolnym w województwie podkarpackim – badanie pilotażowe pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/medrev.2016.2.2


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje