Repozytorium UR

Dydaktyka filozofii przyrody - Cohousing

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mazur-Pączka, Anna
dc.contributor.author Podolak-Machowska, Agnieszka
dc.contributor.author Kostecka, Joanna
dc.date.accessioned 2017-06-12T09:34:20Z
dc.date.available 2017-06-12T09:34:20Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 20 (2016), s. 137–144 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2538
dc.description.abstract Opisano rolę filozofii przyrody jako przedmiotu humanizującego. Celem opracowania było także zwrócenie uwagi na cohausing jako zjawisko sprzyjające budowaniu zrównoważonego rozwoju. Zagadnienie to zaproponowano jako temat rozpoczynający rozważania (w ramach przedmiotu „Filozofia przyrody”) prowadzące do akceptacji retardacji tempa przekształcania zasobów przyrodniczych. Przy użyciu ankiety zbadano stosunek wybranych grup studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego do idei cohausingu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The role of "Philosophy of Nature" as a humanizing course was described. The aim of the elaboration was also to draw attention to the phenomenon of cohousing as effective in building sustainable development. The topic (as a part of the subject "Philosophy of Nature") was proposed as a start for considerations leading to the acceptance of the retardation of the rate of natural resources transformation. Using a questionnaire, the knowledge on cohousing was examined among some selected groups of students of the University of Rzeszow. This study may encourage the respondents to rethink the ways of reducing the negative human impact on the natural environment. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject filozofia przyrody pl_PL.UTF-8
dc.subject cohousing pl_PL.UTF-8
dc.subject metody aktywizujące pl_PL.UTF-8
dc.subject retardacja tempa przekształcania zasobów przyrodniczych pl_PL.UTF-8
dc.subject "Philosophy of Nature" pl_PL.UTF-8
dc.subject active methods for teaching pl_PL.UTF-8
dc.subject retardation of the rate of natural resources transformation pl_PL.UTF-8
dc.title Dydaktyka filozofii przyrody - Cohousing pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2016.20.15
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje