Repozytorium UR

Zwiększanie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzeni: polskie doświadczenia

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kozak, Marek
dc.date.accessioned 2017-06-12T09:25:37Z
dc.date.available 2017-06-12T09:25:37Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 20 (2016), s. 131–136 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2537
dc.description.abstract Jedną ze słabości polskiego systemu rozwoju jest niski poziom integracji (czyli niski poziom kapitału ludzkiego i społecznego, niskie zaufanie do innych osób i instytucji), skutkujący ograniczonym poziomem partycypacji społecznej i słabszymi rezultatami podejmowanych działań. Jak dotąd w programach i projektach publicznych partycypacja społeczna była z reguły ograniczona do konsultacji poprzedzających podjęcie interwencji, przy czym tylko wtedy, gdy było to wymagane (czyli np. w polityce spójności). Obecnie UE oczekuje aby partnerstwo było stałym i trwałym elementem poszczególnych polityk i programów na każdym etapie pracy (od planowania przez realizację, po zamykanie i rozliczanie efektów). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract One of the main weaknesses of the Polish development system is a low level of integration (i.e. low level of social and human capital, low level of trust). It results in limited social participation and consequently weakens the effects of activities. Up to 2014 social participation in development projects and programmes was limited to formal consultations preceding the final decision on some intervention, only when it was required (like in European cohesion Policy). Today (2014-2020) the EU expects that partnership will become a permanent and lasting element of individual Policies and Programmes in each phase of work (starting from programming, through implementation to closing up and evaluating the intervention). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Polska pl_PL.UTF-8
dc.subject partycypacja pl_PL.UTF-8
dc.subject zarządzanie programami pl_PL.UTF-8
dc.subject planowanie przestrzeni pl_PL.UTF-8
dc.subject Poland pl_PL.UTF-8
dc.subject participation pl_PL.UTF-8
dc.subject program management pl_PL.UTF-8
dc.subject spatial programming pl_PL.UTF-8
dc.title Zwiększanie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzeni: polskie doświadczenia pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2016.20.14
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje