Repozytorium UR

Zawartość kadmu w sokach wybranych gatunków drzew

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bilek, Maciej
dc.contributor.author Stawarczyk, Kinga
dc.contributor.author Gostkowski, Michał
dc.contributor.author Cieślik, Ewa
dc.date.accessioned 2017-06-12T07:38:52Z
dc.date.available 2017-06-12T07:38:52Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 20 (2016), s. 15–20 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2524
dc.description.abstract Soki drzewne pobierane są od wieków w celu uzyskania efektu odżywczego i leczniczego. Współczesne badania potwierdzają zasadność ludowych zastosowań soków drzewnych, głownie ze względu na wysokie stężenia pierwiastków metalicznych, klasyfikowanych jako składniki mineralne. Powstaje jednak pytanie, czy wraz z ich wysoką zawartością w sokach drzewnych nie występują równocześnie jony metali ciężkich. W niniejszych badaniach oszacowano zawartość kadmu w sokach ośmiu gatunków drzew. Odnotowane zawartości nie przekroczyły dopuszczalnych norm, biorąc jednak pod uwagę, że pobór prowadzono na terenach czystych ekologicznie, uzyskane wyniki wskazywać mogą na potencjalne zagrożenia konsumentów pozyskujących i spożywających soki drzewne ze stanowisk eksponowanych na zanieczyszczenia związane z działalnością przemysłową i rolniczą. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Tree saps have been collected for centuries to obtain nutritional and medicinal benefits. Contemporary researches are confirming the validity of folk customs applications of tree saps, mainly due to high concentrations of metallic elements, classified as minerals. But the question arises, whether with their high content in tree saps, at the same time, there are also heavy metals. In the present study, the cadmium content in the saps of eight species of trees has been estimated. The reported content did not exceed the permissible standards. However, taking into account that the tree saps were collected from the environmentally clean area, the obtained results may indicate the potential risk to consumers receiving and consuming saps from positions exposed to industrial and agricultural pollutions. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject soki brzozowe pl_PL.UTF-8
dc.subject metale ciężkie pl_PL.UTF-8
dc.subject kadm pl_PL.UTF-8
dc.subject bezpieczeństwo żywności pl_PL.UTF-8
dc.subject tree saps pl_PL.UTF-8
dc.subject heavy metals pl_PL.UTF-8
dc.subject cadmium pl_PL.UTF-8
dc.subject food safety pl_PL.UTF-8
dc.title Zawartość kadmu w sokach wybranych gatunków drzew pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2016.20.2
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje