Repozytorium UR

Projektowanie aplikacji i interakcja z użytkownikiem

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hamela, Artur
dc.contributor.author Pawłowski, Damian
dc.contributor.author Molga, Agnieszka
dc.date.accessioned 2017-06-08T09:27:17Z
dc.date.available 2017-06-08T09:27:17Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 233–241 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2513
dc.description.abstract W projektowaniu aplikacji należy uwzględnić wiele czynników, m.in. projektowanie interakcji. Projektowanie interakcji skupia się na tworzeniu interfejsów, systemów w ścisłym związku z badaniem zachowań użytkownika. W artykule przedstawiono sposoby projektowania nowoczesnych aplikacji internetowych. Odbiorcami publikacji mogą być programiści aplikacji internetowych, jak również projektanci UI oraz UX. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Designing the application include many factors for instance interaction design. Interaction design focuses on creating interfaces, systems, in close connection with the study user behavior. The article presents ways of design a modern web applications. The recipients of the publication may be developers of web applications as well as UI and UX designers. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject aplikacje internetowe pl_PL.UTF-8
dc.subject projektowanie interfejsu użytkownika pl_PL.UTF-8
dc.subject interakcja z użytkownikiem pl_PL.UTF-8
dc.subject bezpieczeństwo aplikacji pl_PL.UTF-8
dc.subject optymalizacja bazy danych pl_PL.UTF-8
dc.subject paradygmaty programowania pl_PL.UTF-8
dc.subject web application pl_PL.UTF-8
dc.subject user interface design pl_PL.UTF-8
dc.subject user experience pl_PL.UTF-8
dc.subject application security pl_PL.UTF-8
dc.subject database optimization pl_PL.UTF-8
dc.title Projektowanie aplikacji i interakcja z użytkownikiem pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Planning applications and interaction user pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2017.12.28
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje