Repozytorium UR

Wrzeciono CNC małej mocy jako obiekt badawczy dla metod CI na przykładzie detekcji prędkości

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Piecuch, Grzegorz
dc.date.accessioned 2017-06-08T09:13:45Z
dc.date.available 2017-06-08T09:13:45Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 224–232 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2512
dc.description.abstract Artykuł omawia zastosowanie stanowiska dydaktycznego wyposażonego we wrzeciono CNC małej mocy do nauki metod inteligencji obliczeniowej na kierunkach technicznych wyższych uczelni np. automatyka i robotyka. Przedstawiono praktyczny przykład ćwiczenia, które zaznajamia studentów z rzeczywistym sprzętem sprzężonym z oprogramowaniem inżynierskim takim jak Matlab/Simulink, umożliwiającym stosowanie i analizę działania poszczególnych metod CI, także w czasie rzeczywistym. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article discusses the use of didactic station equipped with a low-power CNC spindle to teach computational intelligence methods to technical majors at universities, e.g. Automatic control and Robotics. This paper presents a practical example of exercises, which acquaint students with actual hardware integrated with engineering software such as Matlab/Simulink, which allows implementation and analysis of the operation of various CI methods, also in real time. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject metody inteligencji obliczeniowej pl_PL.UTF-8
dc.subject sieć neuronowa pl_PL.UTF-8
dc.subject wrzeciono CNC pl_PL.UTF-8
dc.subject methods of computational intelligence pl_PL.UTF-8
dc.subject neural network pl_PL.UTF-8
dc.subject spindle CNC pl_PL.UTF-8
dc.title Wrzeciono CNC małej mocy jako obiekt badawczy dla metod CI na przykładzie detekcji prędkości pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Low-power CNC spindle as a research facicilty for CI methods on the example of speed detection pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2017.12.27
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje