Repozytorium UR

Technologie mobilne w edukacji szkolnej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kuźmińska-Sołśnia, Beata
dc.date.accessioned 2017-06-07T12:26:44Z
dc.date.available 2017-06-07T12:26:44Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 117–123 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2498
dc.description.abstract Niniejszy artykuł zwraca uwagę na rosnącą popularność urządzeń mobilnych oraz wyzwania w zakresie ich włączenia w system edukacji. Teoretyczne rozważania poparto wynikami badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Radomia. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article draws attention to the growing popularity of mobile devices and the challenges in terms of their inclusion in the education system. Theoretical considerations supported by the results of surveys conducted among high school students in Radom. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject urządzenia mobilne pl_PL.UTF-8
dc.subject personalizacja nauczania pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject mobile devices pl_PL.UTF-8
dc.subject personalization of teaching pl_PL.UTF-8
dc.title Technologie mobilne w edukacji szkolnej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Mobile technologies in school education pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2017.12.13
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje