Repozytorium UR

Style życia ludzi w społeczeństwie informacyjnym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Furmanek, Waldemar
dc.date.accessioned 2017-06-06T10:29:43Z
dc.date.available 2017-06-06T10:29:43Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 11–21 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2487
dc.description.abstract Jakość życia ujawnia się w stylu życia, jakie preferuje w danym czasie człowiek. W opracowaniu kataloguję style życia przyjmując wyróżnik aksjologiczny związany z kategoriami „mieć” i „być”. Omawiam dwie grupy stylów życia urządzonego i wartościowego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Quality of life is revealed in lifestyle which prefers at that time man. The study katalog lifestyles accepting axiological differentiator associated with the categories and have to be. I discuss two groups of lifestyles furnished and valuable. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject styl życia pl_PL.UTF-8
dc.subject życie wartościowe pl_PL.UTF-8
dc.subject życie urządzone pl_PL.UTF-8
dc.subject utylitaryzm pl_PL.UTF-8
dc.subject hedonizm pl_PL.UTF-8
dc.subject dobre życie pl_PL.UTF-8
dc.subject lifestyle pl_PL.UTF-8
dc.subject life value pl_PL.UTF-8
dc.subject life decorated pl_PL.UTF-8
dc.subject utilitarianism pl_PL.UTF-8
dc.subject hedonism pl_PL.UTF-8
dc.subject a good life pl_PL.UTF-8
dc.title Style życia ludzi w społeczeństwie informacyjnym pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Style of life of people in the information society pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2017.12.2
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje